ADVIES EN BEGELEIDING VOOR MENS EN ORGANISATIE.

DE KRACHT VAN HET VERSCHIL

“De Kracht van het Verschil” Staat centraal in mijn werk.
Mijn werk richt zich op de kracht van de diversiteit (in de breedste zin van het woord / ofwel Intersectionaliteit*) bij elk individu / in elk team / in elke organisatie te ontdekken, te ontwikkelen en te ontplooien.
Daarbij is het zeker ook relevant om het verschil tussen mensen onderling te ontdekken en te onderzoeken op zowel mogelijkheden als op lastigheden.

De ‘Kracht van het Verschil’ kan als stimulerende -, opbouwende kracht gebruikt worden en en soms is het ook een ondermijnende en zelfs mogelijk vernietigende kracht.
Het Verschil boeit, bloeit, schuurt, wrijft, glanst en wringt. Verschil is er, overal en altijd en juist het benoemen van het verschil kan leiden tot verbinding, soms onverwachte verbindingen.

Het hanteren en benutten van het verschil is mijn grote passie, die ik dan ook graag inzet en toelicht als een van mijn professionele deskundigheden:

“WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING”.

“HOE MAAK IK IN MEZELF GEBRUIK VAN HET VERSCHIL?”
EN: “HOE BENUT IK HET VERSCHIL IN MIJN OMGEVING / IN RELATIES, IN DE ORGANISATIE, WIJK, STAD, IN ONS TEAM, ONS LEVEN?”
“HOE MAKEN WE SAMEN HET VERSCHIL VRUCHTBAAR IN PLAATS VAN BEDREIGEND EN ONDERMIJNEND?!”

 
Het verschil is soms echt schurend, zoals in het gesprek dat ik had met een zeer integere weigerambtenaar, of bij het verhaal van de angstige racist, in de liefde van de diepgelovige orthodox, in de confrontatie met de onhandige seksist, bij de roep om hulp van de mishandelende vader.

Harmonie is niet vanzelfsprekend.
Conflicterende belangen, gedragingen, gedachten, overtuigingen kunnen we ontkennen, veroordelen of uitbannen.
En toch, ook zij zijn allen onderdeel van dit geheel.

Het werken met het verschil betekent aandacht voor de dynamiek van deze tegenstrijdigheden, binnen de mens en/of in diens sociale context.

*Intersectionaliteit is de term die Gloria Wekker introduceerde in Nederland, het is de stapeling van identiteiten die elk van ons in zich heeft en die maatschappelijk betekenis heeft in meerdere machtsposities en privileges.

De Diversiteit Kaarten
kaarten


Veiligheid, harmonie en verbondenheid zijn niet overal vanzelfsprekend aanwezig en liefde heeft vele vervormingen.

Aandacht voor -, erkennen van - en ruimte geven aan het onverenigbare, het conflicterende is voor mij de enige manier om samen te kunnen werken en leven, waarbij uiteraard voor iedereen de grondwet telt als hard gegeven.

mozaiek temple bangkok
MOZAIEK OP TEMPLE IN BANGKOK

VOOR MIJN BLOGS, ZIE: WWW.MARTENBOS.WORDPRESS.COM


Artikel over Coaching en Diversiteit in het TvC april 2012: 


Ark Senad Alicpdf