"DE KRACHT VAN HET VERSCHIL"

Werken aan “De Kracht van het Verschil” Staat centraal in mijn werk.
Ik richt me daarin voornamelijk op de kracht van de aanwezige en gewenste diversiteit (in de breedste zin van het woord / ofwel Intersectionaliteit*). Bij elk individu, in elk team, binnen in elke organisatie is de brede diversiteit aanwezig en dus te ontdekken, te ontwikkelen, in te zetten en te ontplooien.
Daarbij is van belang de eigen diversiteit te kennen en is het belangrijk dat er ruimte is voor de diversiteit. Het is relevant om de overeenkomsten en verschillen tussen mensen onderling ruimte te geven. Dat vraagt kritsch (zelf)onderzoek van de mogelijkheden en kansen binnen de context. Onderzoek naar en aandacht voor de meerwaarde van het verschil, evenals de lastigheden die hierbij optreden.
De ‘Kracht van het Verschil’ kan pas dan als stimulerende -, opbouwende kracht gebruikt worden anders is het eerder een ondermijnende en zelfs mogelijk een beschadigende kracht.

Het Verschil boeit, bloeit, schuurt, wrijft, glanst en wringt. Verschil is er, overal en altijd en juist het benoemen van het verschil kan leiden tot verbinding, soms onverwachte verbindingen.

Het hanteren en benutten van het verschil is mijn grote passie, die ik dan ook graag inzet en toelicht als een van mijn professionele deskundigheden:

“WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING”.

“HOE MAAK IK IN MEZELF GEBRUIK VAN HET VERSCHIL?”
EN:
“HOE BENUT IK DE VERSCHILLEN IN MIJN OMGEVING: IN RELATIES, IN DE ORGANISATIE, WIJK, STAD, IN ONS TEAM, ONS LEVEN?”

“HOE MAKEN WE SAMEN HET VERSCHIL VRUCHTBAAR IN PLAATS VAN BEDREIGEND EN ONDERMIJNEND?!”

 
Het verschil is soms echt schurend, zoals in het gesprek dat ik had met een zeer integere weigerambtenaar, of bij het verhaal van de angstige racist, in de liefde van de diepgelovige orthodox, in de confrontatie met de onhandige seksist, bij de roep om hulp van de mishandelende vader.

Harmonie is niet vanzelfsprekend.
Conflicterende belangen, gedragingen, gedachten, overtuigingen kunnen we ontkennen, veroordelen of uitbannen.
En toch, ook zij zijn allen onderdeel van dit geheel.

Het werken met het verschil betekent aandacht voor de dynamiek van deze tegenstrijdigheden, binnen de mens en/of in diens sociale context.

*Intersectionaliteit is de term die Kimberle Crenshaw ontwikkelde en die Gloria Wekker introduceerde in Nederland, het is de stapeling van identiteiten die elk van ons in zich heeft en die maatschappelijk betekenis heeft in meerdere machtsposities en privileges.

 


Als belangrijkste methodiek ontwikkelde ik:
‘DE DIVERSITEIT KAARTEN’

kaarten

 

 


mozaiek temple bangkok
MOZAIEK OP TEMPLE IN BANGKOK

VOOR MIJN BLOGS, ZIE: WWW.MARTENBOS.WORDPRESS.COM


Artikel over Coaching en Diversiteit in het TvC april 2012:
file:///C:/Users/Marten/OneDrive/Documenten/Coachen%20van%20Diversiteit.pdf


Ark Senad Alicpdf