"DE KRACHT VAN HET VERSCHIL" (ook gedurende mijn 'pensioen-sabbatical jaar')

Wer werom yn Fryslân, myn bertegrûn, nei in moaie lange en learsume tiid yn Amsterdam

Na ruim 45 jaar Amsterdam, startend als jong ontdekkend, wat naïef, zoekend mens, in gevecht met mijn mannelijkheid (en zeker ook de mannelijkheid van anderen), met mijn verlegenheid en tegelijkertijd met het idee dat de wereld toch echt anders, socialer moest zijn, zoekend naar mijn seksualiteit genderrol en mijn identiteit, ben ik nu, als gepensioneerd man, nog steeds wel zoekend, maar een stuk zekerder en met een diverse pracht aan bagage, weer terug in mijn geboortegrond: Friesland.

Wat ik precies ga doen de komende jaren weet ik nog niet.
BUREAU VIE .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) (Abigail Koopmans en Esma Curuk) heeft al veel van mijn werk overgenomen.
Ik verwijs individuele supervisie, coach, therapie cliënten al een tijdje door.
Mijn supervisiegroepen heb ik gestopt.
Nog een paar uitgestelde trainingen de komende maanden tot aan de zomer.
En dan .......................:
Een jaar pauze, reflectie, schrijven, relaxen,  wandelen, fietsen en werken in de tuin!!!.

Wel blijf ik mijn passie en inspiratie doorgeven, met o.a. meerdaagse trainingen, inspiratieweken, lezingen, door het verbinden van personen in mijn brede netwerk en werk ik voor een aantal Gestalt opleidingen in Oost Europa.


Mijn motto zal altijd blijven:
“De Kracht van het Verschil”

Voor mij is dit meer dan een concept, het is een werkelijk geleefd en beleefd inzicht dat mijn leven heeft verrijkt.
Zowel in mijn (vrijwilligers)werk (Alle Kleuren Oost, COC Amsterdam) als in mijn privéleven ben ik diverse mensen, met nog meer verschillende verhalen en ervaringen, tegengekomen. Een geschenk waar ik niet licht over denk. Het heeft me geleerd mee te kijken vanuit andere perspectieven, vanuit diverse sociale - en maatschappelijke posities, vanuit privileges, uitsluiting en stigmatisering.
“Zoals ik de wereld ervaar is altijd anders dan hoe anderen de wereld ervaren!”
“Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet en is daarmee bepalend voor je denken, voelen, handelen en motivatie!”
Dat laatste is een belangrijke levensles, vrij naar: Yntse Stapert.
Het laat ons steeds opnieuw zien hoe verschillend wij mensen zijn in voelen, luisteren, denken, handelen, raken en geraakt worden en hoe ‘de wereld’ heel verschillend op ieder van ons reageert.
Dit beïnvloedt naast het beeld over ‘de ander’ ook zeker in hoge mate ons zelfbeeld.

Als we de kracht van het verschil niet zien, niet erkennen, niet willen horen, niet willen voelen, missen we een fundamentele energie, een bron die mensen in hun energie zet of juist hun energie ontneemt.

In diverse boeken en tijdschriften zijn mijn ervaringen, methodieken en theorieën te lezen.
Zeker in ‘Coaching en Diversiteit’ uit 2012, waarvan nog veel actueel is.

Voor meer publicaties, kijk onder het kopje ‘VISIE’

Als belangrijkste methodiek ontwikkelde ik:
‘DE DIVERSITEIT KAARTEN’

kaarten eng ned


kaarten collage


vie collage

VOOR MIJN BLOGS, ZIE: WWW.MARTENBOS.WORDPRESS.COM

Artikel over “Weg van het Hokjesdenken, inspiratie in Intersectionaliteit”
In het TvOO juni 2021
file:///C:/Users/Marten/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0HWPY3PM/TVOO-2021-02-12%20(003).pdf
Zie voor (betaalde) versie op www.ProfessioneelBegeleiden.nl


Ark Senad Alicpdfuitzicht avondzon