ADVIES EN PROFESSIONELE BEGELEIDING VOOR MENS EN ORGANISATIE.

DE KRACHT VAN HET VERSCHIL

“De Kracht van het Verschil” Staat centraal in mijn werk.
Het gaat in mijn werk om de kracht van de diversiteit van elk individu te ontdekken, te ontwikkelen en te ontplooien.
Daarbij is het zeer relevant om ook het verschil tussen mensen onderling te ontdekken en te onderzoeken op mogelijkheden en op lastigheden.

Kracht van het Verschil is kunnen we als stimulerende -, opbouwende kracht gebruiken en soms is het ook een ondermijnende en zelfs mogelijk vernietigende kracht.
Het Verschil boeit, bloeit, schuurt, wrijft, glanst en wringt. Verschil is er, overal en altijd.

Het hanteren en benutten van het verschil is mijn grote passie, die ik dan ook graag uitlicht en inzet als een van mijn professionele deskundigheden:

“WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING”.
“HOE MAAK IK IN MEZELF HET VERSCHIL?
EN HOE BENUT IK HET VERSCHIL IN MIJN OMGEVING / IN ONZE RELATIES, ORGANISATIE, WIJK, STAD, IN ONS TEAM, ONS LEVEN?
HOE MAKEN WE HET VERSCHIL VRUCHTBAAR IN PLAATS VAN BEDREIGEND EN ONDERMIJNEND?!”

 
Het verschil is soms echt schurend, zoals in het gesprek dat ik had met een zeer integere weigerambtenaar, of bij het verhaal van de angstige racist, in de liefde van de diepgelovige orthodox, in de confrontatie met de onhandige seksist, bij de roep om hulp van de mishandelende vader.

Harmonie is niet vanzelfsprekend.
Conflicterende belangen, gedragingen, gedachten, overtuigingen kunnen we ontkennen, veroordelen of uitbannen.
En toch, ook zij zijn allen onderdeel van dit geheel.

Het werken met het verschil betekent aandacht voor de dynamiek van deze tegenstrijdigheden, binnen de mens en/of in diens sociale context.

mozaiek temple bangkok
MOZAIEK OP TEMPLE IN BANGKOK

 

 


Veiligheid, harmonie en verbondenheid zijn niet overal vanzelfsprekend aanwezig en liefde heeft vele vervormingen.

Aandacht voor -, erkennen van - en ruimte geven aan het onverenigbare, het conflicterende is voor mij de enige manier om samen te kunnen werken en leven, waarbij uiteraard voor iedereen de grondwet telt als hard gegeven.

VOOR MIJN BLOGS, ZIE: WWW.MARTENBOS.WORDPRESS.COM


Artikel over Coaching en Diversiteit in het TvC april 2012: file:///C:/Users/Marten/Downloads/Marten%20Bos,%20Coachen%20van%20Diversiteit.pdf